Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto

Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto on erityisyksikkö, joka koostuu kahdesta toimintayksiköstä. Kompassipuiston toimintayksikkö Kajo on avannut ovensa ja tarjoaa seitsemälle huostaanotetulle tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetulle lapselle turvallisen ja aikuisjohtoisen asuin- ja elinympäristön, jossa huomioidaan jokaisen lapsen erityisyys ja hänen tarpeensa. Kompassipuistoon avautuu myöhemmin vuoden 2023 aikana toinen 7- paikkainen toimintayksikkö Hohka.

Kompassipuisto Kajossa kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä ja pyrimme vastaamaan juuri hänen tarpeisiinsa mahdollisimman laaja-alaisesti. Kajon hoidon sisällöt koostuvat lapsen kokonaistilanteen kartoituksesta, arjen toimintakyvyn ja tuen tarpeen kartoittamisesta ja tukemisesta, yksilöllisyyden tukemisesta, suhdetyöskentelystä, joka pohjautuu suunnitelmalliseen omaohjaajatyöskentelyyn sekä perheen kanssa tehtävästä työstä ja lapsen tulevaisuuden suunnittelusta.

Kompassipuiston sijainti mahdollistaa monipuoliset ja tarpeenmukaiset kouluverkostot niin perusopetuksen kuin jatkokoulutuksen osalta. Yksikkö sijaitsee rauhallisella asuinalueella, mutta kuitenkin hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä, joka mahdollistaa lapsen harjoittelun itsenäiseen vapaa-ajan viettoon, kaverisuhteiden ylläpidon sekä harrastukset.

Pystymme vastaamaan hyvin erilaisten lasten tarpeisiin henkilökunnan monipuolisen ammattiosaamisen sekä lisäkouluttautumisen keinoin. Työntekijät muodostavat moniammatillisen tiimin, joilla on työkokemusta lastensuojelusta sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä, erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnin tukemisesta sekä neuropsykiatristen haasteiden kohtaamisesta. Tiimillä on muun muassa täydennyskoulutuksena neuropsykiatrisen valmentajan tutkinto, Mapa- koulutus, Avekki- koulutus, motivoiva- keskustelu ja lapset puheeksi- toimintamalli. Moniammatillisen työtiimimme koostuu sairaanhoitajasta, sosionomeista ja lähihoitajista sekä nuoriso- ja vapaa- ajan ohjaajista.

Täydentävä koulutus mahdollistaa erilaisten menetelmien käytön strukturoidun arjen tukena kuten päihdekyselyt Audit ja Adsume, mielialakysely BDI, minäkuvan kartoitus, verkostokartta, aikajana- ja sukupuutyöskentely, omaboxi- työväline ja lapset puheeksi- menetelmä sekä neuropsykiatrisen valmentajan menetelmäpatteristo. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen lisäksi henkilökunnalla on monipuolista harrastus taustaa, jota pystymme hyödyntämään lasten kanssa vapaa ajan toiminnassa ja harrastuksiin kiinnittymisessä.

Asiakaskuntia palvelemme joustavasti. Meihin saa yhteyden 24/7 ja pystymme reagoimaan nopeasti mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto - Kotico
Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto - Kotico

Lastensuojelupalvelut, tiedustelut ja paikkakyselyt

Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto

  • Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kotico.fi

100% KOTIMAINEN

Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
korkealaatuisesti ja vastuullisesti.