Lastensuojeluyksiköt

Koticon lastensuojeluyksiköissä tarjoamme ympärivuorokautista laitoshoitoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille. Toimintamme on lapsilähtöistä ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa. Kasvatus ja huolenpito rakentuu ammatilliselle osaamiselle ja kokemukselle. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja suunnittelemme hoito- ja kasvatusprosessin yhteistyötahot huomioon ottaen. Lapsi kohdataan yksilönä, unohtamatta lähipiiriä ja perhettä. Kasvatuskumppaneina olemme rinnalla kulkijoita, osana lapsen ja perheen yhteistä tarinaa. Lastensuojeluyksikkömme ovat resursoitu oman erityisosaamisensa mukaisesti, painottaen henkilökunnan moniammatillista osaamista ja kokemusta

Asiakaskuntia palvelemme joustavasti. Meihin saa yhteyden 24/7 ja pystymme reagoimaan nopeasti mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Sijaishuoltopalvelut - Kotico Seinäjoki

Karhunpesä

Lastensuojeluyksikkö Karhunpesä tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuoltopalveluita Seinäjoella.

Sijaishuoltopalvelut - Kotico Seinäjoki

Kytöpolku

Lastensuojeluyksikkö Kytöpolku tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuoltopalveluita Seinäjoella.

Sijaishuoltopalvelut - Kotico Seinäjoki

Kotipiha

Lastensuojeluyksikkö Kotipiha tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuoltopalveluita Askolassa.

Sijaishuoltopalvelut - Kotico Seinäjoki

Kompassipuisto

Lastensuojeluyksikkö Kompassipuisto tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuoltopalveluita Espoossa.

100% KOTIMAINEN

Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
korkealaatuisesti ja vastuullisesti.