Arvot näkyvät työssämme

Koticon kolme arvoa ovat vastuullisuus, ammatillisuus ja oikeudenmukaisuus. Näiden arvojen pohjalta olemme luoneet asiakaslupauksemme ”Avaimet parempaan elämään!”

Kotico - Arvot
Kotico - Vastuullisuus

Vastuullisuus

Koticolla vastuullisuus on laatua. Vastuullisuus on yksi Koticon kolmesta arvosta. Toimimme vastuullisesti yhdessä sovittujen linjausten mukaan. Tämä takaa asiakkaillemme laadukkaan ja luotettavan palvelun jokaisessa yksikössämme. Vastuullisuus teemana näkyy asiakastyöstä, itsestä, työkaverista ja työyhteisöstä huolehtimisena.

Ammatillisuus

Meillä Koticolla ammatillisuus alkaa hyvästä tiimityöskentelystä, joka näkyy myös automaattisesti asiakastyössämme. Tuemme työntekijöidemme ammatillista kasvua yhdessä kehityskeskusteluissa asettamiemme tavoitteiden avulla. Tämän lisäksi mahdollistamme työntekijöillemme jatkokoulutuksen ja työn teon yhdistämisen koulutussuunnitelmamme avulla erikseen sovittaessa.

Kotico - Ammatillisuus
Kotico - Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin asiakkaitamme, työyhteisöämme kuin verkostojamme kohtaan.