Avopalvelut

Avopalvelumme tukevat lapsia, nuoria ja perheitä heidän arkiympäristöissään, kuten kodissa ja koulussa. Räätälöidyt ja tavoitteelliset palvelut rakennetaan yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa tukien perheiden yksilöllisiä tarpeita ja asiakassuunnitelmia.

Avopalveluissamme työskentelee moniammatillinen tiimi, jolla on vahva osaaminen painotetusti intensiiviseen perhetyöhön sekä neuropsykiatriseen osaamiseen. Tiimillä on pitkä kokemus perheiden kanssa työskentelystä sekä työskentelystä neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Erityisosaamista tiimiin tuo mm. psyko- ja perheterapeutti, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja sekä sosiaalityöntekijä

Palvelumme

Perhekuntoutus kääntyy myös perheen kotiin, perheen luonnolliseen ympäristöön. Avoperhekuntoutus huomioi koko perheen ja heidän tarpeensa. Työskentely on intensiivistä ja tapahtuu perheen useana päivänä viikossa. Avoperhekuntoutus sisältää terapeuttisen työskentelyn.

Tehostettu perhetyö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentelylle määritetään selkeät tavoitteet. Työskentelyssä huomioidaan tarpeen mukaan laajasti koko perhettä. Tehostettu perhetyö tapahtuu parityöskentelynä.

Perhetyö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan ja työskentelylle määritetään selkeät tavoitteet yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Perhetyön käyntimäärät sovitaan sen mukaan, millainen tuen tarve perheessä on. Perhetyön määrää voidaan tarvittaessa lisätä tai vähentää. Arviointi perheen tilanteesta tehdään yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyössä keskeistä on asiakkaan kohtaaminen ja vahva tuki vanhemmuuden eri osa-alueisiin.

Neuvopsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot toteutetaan sopimuksen mukaan. Tapaamispalvelut toteutetaan joko tiloissamme tai muussa sovitussa paikassa.

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu kohdennetusti tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Ammatillinen tukihenkilötyö on asiakkaan tukemista, neuvomista, ohjausta. Työskentely pitää sisällään myös käytännön asioiden hoitamista asiakkaan kanssa. Työskentelyssä on tärkeää löytää asiakkaan omat voimavarat ja vahvistaa niitä, unohtamatta asiakkaan omaa perhettä ja muita verkostoja.

Jälkihuoltotyö on kohdennettua ja räätälöityä tukea itsenäistyvälle yli 18-vuotiaalle nuorelle. Työskentelyn tavoitteet räätälöidään jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti. Nuorta tuetaan käynnein esimerkiksi arjen hallinnan taidoissa, asioiden hoitamisessa, koulunkäynnissä ja palveluihin ohjaamisessa.

Tiedustelut ja paikkakyselyt

Etelä-Pohjanmaa
Anne Mariapori, avopalvelujohtaja, 050 355 7659

Keski-Suomi
Janna Viikilä, aluejohtaja, 045 633 9030

Päijät-Häme
Heli Niemi, aluejohtaja, 050 523 3279

Valtakunnallinen
Pekka Kivisaari, palvelujohtaja, 040 583 8986
Jouni Korpela, palvelujohtaja, 050 367 5599
Mika Pöntinen, toimialajohtaja, 050 542 6789

Arvot näkyvät työssämme

Kotico arvot

Kotico on kotimainen sosiaali- ja terveysalan toimija, joka on syntynyt haaveesta rakentaa puhtaasti asiakasnäkökulmasta palveluja tarjoava yritys. Toimintamme arvot ovat vastuullisuus, ammatillisuus ja oikeudenmukaisuus. Nämä arvot takaavat asiakkaille ja työntekijöille avaimet parempaan elämään!

Tutstu arvoihimme tarkemmin täältä

Uusimmat uutiset

AVAIN -päivät 2024

  Viime viikolla Koticolla vietettiin historian ensimmäisiä AVAIN -päiviä. Kaksipäiväinen tapahtuma Seinäjoen toimitiloissa keräsi yhteen ...

Koticolla synttärikuukausi

Koticolla mennyt kuukausi on sisältänyt paljon juhlaa. Askolassa lastensuojeluyksikkö Kotipihassa vietettiin 2-vuotisjuhlia. Kotipihan ohjaajat Rasmus ...