Kotimainen toimija asiakasnäkökulma edellä

Kotico on syntynyt haaveesta rakentaa puhtaasti asiakasnäkökulmasta palveluita tarjoava kotimainen yritys. Toimintamme arvot ovat vastuullisuus, ammatillisuus ja oikeudenmukaisuus. Nämä teemat tarjoavat avaimet parempaan elämään niin asiakkaille kuin työntekijöillemmekin.

Koticon arvot

Vastuullisuus, ammatillisuus ja oikeudenmukaisuus

Kotico

Tule meille töihin!

Meillä on tilaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Koticolla vastuullisuus merkitsee asiakkaiden huolenpidon lisäksi myös työhyvinvoinnin vaalimista. Hyvinvoiva henkilöstö takaa laadukkaan hoidon asiakkaillemme. Tämän lisäksi meillä Koticolla tuetaan henkilökunnan ammatillista kehitystä, joka näkyy mm. myönteisenä suhtautumisena jatkokouluttautumiseen.