Avopalvelut

Arkeen ja kotiin tuotettavat palvelut

Avopalvelumme tukevat lapsia, nuoria ja perheitä heidän arkiympäristöissään, kuten kodissa ja koulussa. Räätälöidyt ja tavoitteelliset palvelut rakennetaan yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa tukien perheiden yksilöllisiä tarpeita ja asiakassuunnitelmia.

Avopalveluissamme työskentelee moniammatillinen tiimi, jolla on vahva osaaminen painotetusti intensiiviseen perhetyöhön sekä neuropsykiatriseen osaamiseen. Tiimillä on pitkä kokemus perheiden kanssa työskentelystä sekä työskentelystä neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Erityisosaamista tiimiin tuo mm. psyko- ja perheterapeutti, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja sekä sosiaalityöntekijä.

Palvelumme:
Avoperhekuntoutus

Perhekuntoutus kääntyy myös perheen kotiin, perheen luonnolliseen ympäristöön. Avoperhekuntoutus huomioi koko perheen ja heidän tarpeensa. Työskentely on intensiivistä ja tapahtuu perheen useana päivänä viikossa. Avoperhekuntoutus sisältää terapeuttisen työskentelyn.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentelylle määritetään selkeät tavoitteet. Työskentelyssä huomioidaan tarpeen mukaan laajasti koko perhettä. Tehostettu perhetyö tapahtuu parityöskentelynä.

Perhetyö

Perhetyö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan ja sille määritetään selkeä tavoite. Työskentelyä on yhdestä kahteen päivänä viikossa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuvopsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Tapaamispalvelut

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot toteutetaan sopimuksen mukaan. Tapaamispalvelut toteutetaan joko tiloissamme tai muussa sovitussa paikassa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu kohdennetusti tukea tarvitsevalle lapselle. Ammatillinen tukihenkilötyö on tukemista, neuvomista, ohjausta ja lapsen voimavarojen löytämistä, unohtamatta lapsen perhettä ja verkostoja.

Jälkihuolto

Jälkihuoltotyö on kohdennettua ja räätälöityä tukea itsenäistyvälle yli 18-vuotiaalle nuorelle. Työskentelyn tavoitteet räätälöidään jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti. Nuorta tuetaan käynnein esimerkiksi arjen hallinnan taidoissa, asioiden hoitamisessa, koulunkäynnissä ja palveluihin ohjaamisessa.

Kotiinpäin on aina kotiinpäin!

Ota yhteyttä, yhdessä keksimme asioihin ratkaisun!

Johanna Männistö, yksikönjohtaja Karhunpesä
Sosionomi (AMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja
050 371 2739
johanna.mannisto@kotico.fi

Anne Mariapori, yksikönjohtaja Kytöpolku
Perhe- ja psykoterapeutti
Toimintaterapeutti (AMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja
050 355 7659
anne.mariapori@kotico.fi

Mika Pöntinen, perhekuntoutuksen johtaja
Perhe- ja psykoterapeutti
050 542 6789
mika.pontinen@kotico.fi

Avo- ja perhekuntoutuspalvelumme tuottaa Kotico Avopalvelut Oy 3115841-7

Avopalvelut - Kotico Seinäjoki

100% KOTIMAINEN

Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
korkealaatuisesti ja vastuullisesti.
24/7 PÄIVYSTYS ETELÄ-POHJANMAA: 050 330 6554
24/7 PÄIVYSTYS UUSIMAA: 050 530 0776