Kotico laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeeseen. Orimattilan Tönnöön syksyllä 2023 valmistuvassa palvelukokonaisuudessa on kaksi sijaishuollon erityisyksikköä sekä perhekuntoutusyksikkö. Kaksi seitsemän paikkaista erityisyksikköä tulevat tarjoamaan 12-17 vuotiaalle huostaanotetulle tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetulle lapselle turvallisen ja aikuisjohtoisen asuin- ja elinympäristön, jossa huomioidaan jokaisen lapsen erityisyys ja hänen tarpeensa. Perhekuntoutusyksikössä on neljä asuntoa avomuotoiseen perhekuntoukseen saapuville perheille.

Erityisyksiköiden toiminnassa tulemme huomioimaan jokaisen lapsen yksilönä ja pyrimme vastaamaan juuri hänen tarpeisiinsa mahdollisimman laadukkaasti. Toiminnassamme tulee painottumaan vahva suhdetyöskentely. Työskentelyn pohjana on omaohjaajasuhde, joka on luottamuksellinen, hyväksyvä ja empaattinen hoitosuhde. Se nähdään lasta kannattelevana, ja se tarjoaa mahdollisuuden nuoren psyykkiseen ja sosiaaliseen eheytymiseen.

Perhekuntoutusyksikön työskentelyn pohjan rakentaa suunnitelmallinen perheohjaus sekä terapeuttinen työskentely. Perhekuntoutusjakson aikana perhe asuu viihtyisässä perheasunnossa.

Yksiköt on rakennettu tätä palvelua varten rauhalliselle omakotitalo-asuinalueelle. Yksiköt sijaitsevat parin kilometrin päässä Orimattilan keskustan palveluista. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. opetustoimen kanssa. Hirsisten uudisrakennusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina ovat olleet kodinomaisuus, turvallisuus ja tilojen toimivuus.

Palvelukokonaisuudessa on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista koostuvat moniammatilliset tiimit, työllistäen yli 25 henkeä. Aloitamme rekrytoinnit yksikönjohtajan osalta toukokuussa ja ohjaajien osalta kesäkuussa.

Lisätietoja

Heli Niemi
Aluejohtaja
050 523 3279
heli.niemi@kotico.fi

Pekka Kivisaari
Palvelujohtaja
040 583 8986
pekka.kivisaari@kotico.fi