Päällimmäisinä tunteina ovat innostus ja uteliaisuus. On helppoa sitoutua arvoihin, joita pidän myös itse tärkeänä. Koticolla arvostetaan monialaista osaamista ja asiakaslähtöisyyttä, mikä luo vankan pohjan uuden rakentamiselle. On mielenkiintoista päästä aitiopaikalle osaksi Koticon ja toimintansa aloittavan Kompassipuiston kasvutarinaa”, kuvaa yksikönjohtaja Rosita Thil ajatuksiaan, kun toiminnan aloittamispäivä 1.2.2023 on käsillä.

Kompassipuiston työryhmän kanssa olemme päässeet aloittamaan yhdessä työskentelyn tutustumisen ja perehtymisen merkeissä. Tunnelmat ovat innostuneet ja sopivasti myös jännitystä on ilmassa. Jo ensimmäisen päivän aikana totesimme yhdessä työryhmän kanssa, että porukassa on monialaista osaamista, joka pohjaa niin vahvaan lastensuojelun kokemukseen kuin mielenterveys- ja päihdetyön, neuropsykiatrisen osaamisen ja monialaisten kouluhaasteiden kohtaamiseen. Päivän aikana virisi jo mielenkiintoista ammatillista keskustelua samalla kun opettelimme tuntemaan toisiamme”, kertoo Kotico Uusimaan aluejohtaja Terhi Matilainen.

Lisätietoja Kompassipuiston toiminnasta

Yksikönjohtaja
Rosita Thil
050 326 0051
rosita.thil@kotico.fi

Aluejohtaja
Terhi Matilainen
045 220 9522
terhi.matilainen@kotico.fi