Mika Pöntinen aloitti Perhekuntoutuksen johtajana Avo- ja perhekuntoutusyksikössä. Mikaa voidaan pitää todellisena perhekuntouksen pioneerina ja kehittäjänä Suomessa. Kahdenkymmenen perhekuntoutusvuoden aikana Mika on kohdannut satoja perheitä fokuksena perheen kuntoutuminen ja toimintakyvyn kehittyminen. Koulutukseltaan Mika on erityistason perhe- ja psykoterapeutti.

”Perhekuntoutus prosessina elää ja kehittyy jatkuvasti. Sitä kehitetään ja mallinnetaan, mutta valmiiksi se ei koskaan tule. On tärkeää, että ohjaus- ja terapeuttiset prosessit suunnitellaan jokaisen perheen kohdalla erikseen kokonaisuus ja tavoitteet huomioon ottaen” Pöntinen summaa.

Mikan tavoittaa numerosta: 050 542 6789 tai mika.pontinen@kotico.fi

Seinäjoella Lastensuojeluyksikkö Karhunpesän yhteydessä olevassa perhekuntoutusyksikössä on yhteensä neljä perheasuntoa. Asunnot ovat yli 80 m2 kolmioita.

Avo- ja perhekuntoutuspalvelumme tuottaa Kotico Avopalvelut Oy.

Avo- ja perhekuntoutuspalveluistamme lisää:
https://kotico.fi/palvelut/perhekuntoutus/
https://kotico.fi/palvelut/avopalvelut/